Dietmar Süß, Winfried Süß (Hg.)

Třetí říše

Úvod do studia

Nacionálněsocialistické masové hnutí vzešlo z útrob německé společnosti, přemohlo výmarskou demokracii a přineslo do Evropy zkázu a smrt. Hledání kořenů jeho destruktivních sil zaměstnávalo generace historiků a zaměstnává je dodnes. Doba nacionálního socialismu je onou fází německých dějin, která je snad nejlépe probádána a těší se největšímu zájmu. Na základě nejnovějších výsledků výzkumu nabízí kniha lehce pochopitelný a čtivý přehled všech důležitých a dosud opomíjených otázek ke třetí říši. Nepostradatelnou je pro každého, kdo se zajímá o dějiny nacionálního socialismu a jeho důsledky.


Ort: Prag
Jahr: 2012
Verlag: Naše vojsko
Seiten: 384
ISBN: 978-80-206-1299-1
Publikationen
Dietmar Süß, Winfried Süß (Hg.)

Třetí říše

Úvod do studia

Nacionálněsocialistické masové hnutí vzešlo z útrob německé společnosti, přemohlo výmarskou demokracii a přineslo do Evropy zkázu a smrt. Hledání kořenů jeho destruktivních sil zaměstnávalo generace historiků a zaměstnává je dodnes. Doba nacionálního socialismu je onou fází německých dějin, která je snad nejlépe probádána a těší se největšímu zájmu. Na základě nejnovějších výsledků výzkumu nabízí kniha lehce pochopitelný a čtivý přehled všech důležitých a dosud opomíjených otázek ke třetí říši. Nepostradatelnou je pro každého, kdo se zajímá o dějiny nacionálního socialismu a jeho důsledky.


Ort: Prag
Jahr: 2012
Verlag: Naše vojsko
Seiten: 384
ISBN: 978-80-206-1299-1
Publikationen