Christian Domnitz

Zwrot ku Europie. Transformacje sfery publicznej w realnym socjalizmie 1975–1989

Polnische Übersetzung des 2015 veröffentlichten Buches von Christian Domnitz „Hinwendung nach Europa. Öffentlichkeitswandel im Staatssozialismus 1975–1989“:

W prezentowanej książce Christian Domnitz analizuje publicystykę polityczną w PRL, NRD i Czechosłowacji od podpisania Aktu końcowego KBWE w Helsinkach w 1975 r. do upadku komunizmu w 1989 r. Porównując narracje europejskich partii komunistycznych oraz publicystyki podziemnej, wyjaśnia znaczenie różnych koncepcji Europy. Ukazuje także ich przemiany, rywalizację między nimi oraz rolę poszczególnych publicystów.

A Turn Towards Europe: Transformations of the Public Sphere in Real Socialism 1975-1989

In the presented book Christian Domnitz analyses political journalism in the Polish People’s Republic, German Democratic Republic and Czechoslovakia from the signature of the CSCE Final Act in Helsinki in 1975 to the fall of communism in 1989. Comparing the narratives of European communist parties and the underground press, he explains the meaning of different conceptions of Europe. He also shows their transformations, rivalry between them and the role of individual journalists.
 

Die nun vorliegende polnische Übersetzung ist posthum erschienen. Der Autor Christian Domnitz war bis 2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZZF Potsdam. Er ist 2015 verstorben. Sein Buch „Hinwendung nach Europa“ ist u.a. während seiner Tätigkeit am ZZF entstanden.  


Ort: Warschau
Jahr: 2022
Verlag: Verlag der Universität Warschau
Seiten: 424 Seiten
ISBN: 978-83-235-5258-1
Publikationen
Christian Domnitz

Zwrot ku Europie. Transformacje sfery publicznej w realnym socjalizmie 1975–1989

Polnische Übersetzung des 2015 veröffentlichten Buches von Christian Domnitz „Hinwendung nach Europa. Öffentlichkeitswandel im Staatssozialismus 1975–1989“:

W prezentowanej książce Christian Domnitz analizuje publicystykę polityczną w PRL, NRD i Czechosłowacji od podpisania Aktu końcowego KBWE w Helsinkach w 1975 r. do upadku komunizmu w 1989 r. Porównując narracje europejskich partii komunistycznych oraz publicystyki podziemnej, wyjaśnia znaczenie różnych koncepcji Europy. Ukazuje także ich przemiany, rywalizację między nimi oraz rolę poszczególnych publicystów.

A Turn Towards Europe: Transformations of the Public Sphere in Real Socialism 1975-1989

In the presented book Christian Domnitz analyses political journalism in the Polish People’s Republic, German Democratic Republic and Czechoslovakia from the signature of the CSCE Final Act in Helsinki in 1975 to the fall of communism in 1989. Comparing the narratives of European communist parties and the underground press, he explains the meaning of different conceptions of Europe. He also shows their transformations, rivalry between them and the role of individual journalists.
 

Die nun vorliegende polnische Übersetzung ist posthum erschienen. Der Autor Christian Domnitz war bis 2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZZF Potsdam. Er ist 2015 verstorben. Sein Buch „Hinwendung nach Europa“ ist u.a. während seiner Tätigkeit am ZZF entstanden.  


Ort: Warschau
Jahr: 2022
Verlag: Verlag der Universität Warschau
Seiten: 424 Seiten
ISBN: 978-83-235-5258-1
Publikationen